Saturday, June 5, 2010

Suasana Alam Akhirat (52) - Surah Al-Haaqah

22 Jamadil Akhir 1431

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum.

Marilah kita sama2 memuji dan memuja Allah SWT yang mencurahkan limpah kurniaNya yang begitu banyak, memberikan kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tak mampu menghitungnya.

Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad saw serta keluarga dan para sahabat yang mulia dan orang2 yang istiqamah mengikuti Baginda.

Sebelum meneruskan catatan; di bawah ini di nukilkan anugerah tanda persahabatan daripada:

Ummu atas anugerah ini. Terima kasih ya.


Deena (Pena Farhana) atas anugerah ini. Terima kasih ya.


Catatan kali ini ialah tentang suasana alam akhirat seperti yang digambarkan dalam surah al-Haaqqah, yakni surah ke 69 dalam al-Quran al-Karim.

Surah ini menerangkan peristiwa-peristiwa penting dan disusun secara berturut-turut dan teratur sekali ayat-ayatnya. Dimulakan dengan kehidupan di dunia, diikuti dengan kiamat, perhisaban dan pembalasan. Al-Haaqah adalah salah satu nama hari Kiamat dan hari itu pasti datang. Dalam banyak buku-buku didapati ada yang menterjemahkan sebagai 'Hari Kiamat', 'yang pasti datang' atau 'saat'. Biar apapun namanya yang diberi kita tahu bahawa ini merupakan peringatan berupa ancaman bagi penghuni neraka dan berita gembira buat penghuni syurga.

Sebelum diteruskan eloklah hayati pembacaan surah ini. Sungguh! berdiri bulu roma dibuatnya.
Menurut Bey Ariffin dalam bukunya Hidup Sesudah Mati, Al-Haqqah (Yang Pasti Datang/ Saat/ Kiamat pasti Berlaku) ini mempunyai dua maksud. Maksud pertama ialah bencana hebat yang pasti datang kepada kaum yang menentang secara keterlaluan terhadap para rasul dan nabi yang menyampaikan risalah Allah. bencana itu memang benar ditimpakan ke atas kaum Tsamud, 'Ad, Firaun dan lain-lain golongan seperti kaum Nabi Nuh as dan Lut as. Bencana ini adalah sebagai peringatan kepada orang-orang yang datang kemudian iaitu bagi yang mempunyai telinga untuk menerima peringatan. Kedua, bencana hebat yang menimpa pada hari kiamat nanti.

Pada hari kiamat nanti, bumi dan gunung diangkatkan dan dihempaskan sehingga remuk sama sekali, langit terbelah dan menjadi lemah. Para malaikat melihat keremukan bumi dan gunung-ganang dan langit yang jatuh dari tempatnya. Sebahagian malaikat pula di samping menyaksikan kejadian tetap memikul arasy dan bilangan mereka berjumlah 8.

Sesudah kejadian itu, manusia dibangkitkan seluruhnya dan pada saat itu semuanya dibongkar, tidak ada satupun amalan dapat disembunyikan. Ada orang diberikan kitab dari kanan ada pula dari kiri. Ahli syurga yang diberikan kitab dari kanan bergembira.

Ahli neraka yang dapat kitab dari kiri berkata alangkah baiknya jika kitab itu tidak diberikan kepada mereka agar tidak diketahui perhitungan atau kesudahannya. Mereka ini berkata bahawa alangkah baiknya jika mati sebelum ini tidak dibangkitkan semula. Biarlah mati selama-lamanya. Orang kaya sedar kekayaan mereka tidak boleh menjadi penjamin menebus kesalahan mereka. Begitu juga orang-orang yang berkuasa semasa di dunia, kekuasaan mereka di sana tidak berguna lagi. Mereka dibelenggu, diikat dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Diberikan makanan daripada darah bercampur nanah.

Allah bersumpah dengan apa yang dapat dilihat dan apa yang ghaib, bahawa al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia, bukanlah perkataan ahi syair dan bukan perkataan tukang tenung, dan al-Quran turun daripada Tuhan bagi seluruh alam. Al-Quran itu sangat sempurna.


Terjemahan ayat-ayat Al-Haaqqah (Sebenarnya ada disekalikan dalam Video di atas)

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Saat yang tetap berlaku itu. (1)

Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? (2)

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? (Saat itu ialah hari kiamat). (3)

Kaum Thamud dan Aad telah mendustakan hari (kiamat) yang menggempar dan mengharukan itu. (4)

Maka (masing-masing menerima azab dunianya), adapun Thamud (kaum Nabi Soleh), maka mereka telah dibinasakan dengan (petir) yang melampau dahsyatnya. (5) A

dapun Aad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau kencangnya. (6)

Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus-menerus; (kalaulah engkau menyaksikannya) maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang (tumbang dan) lompang. (7)

Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka (yang masih hidup)? (8)

Dan (selain dari mereka) datanglah Firaun dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan, dengan melakukan perkara-perkara yang salah. (9)

Iaitu masing-masing menderhaka kepada Rasul (yang diutuskan oleh) Tuhan mereka, lalu Allah menyeksa mereka dengan azab yang sentiasa bertambah. (10)

Sesungguhnya Kami, ketika air (banjir) melampaui hadnya (serta menenggelamkan gunung-ganang), telah mengangkut (serta menyelamatkan nenek moyang) kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh (yang bergerak laju pelayarannya). (11)

(Kami lakukan yang demikian) untuk Kami jadikan peristiwa itu satu pelajaran bagi kamu dan untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga (orang-orang) yang mahu menerima pengajaran. (12)

Kemudian (ketahuilah bahawa) apabila ditiup Sangkakala dengan sekali tiup. (13)

Dan bumi serta gunung-ganang diangkat (dari tempatnya) lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur. (14)

Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat. (15)

Dan terbelahlah langit, lalu menjadilah ia pada saat itu reput (dan runtuh). (16)

Sedang malaikat-malaikat (ditempatkan) mengawal segala penjurunya dan Arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh lapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. (17)

Pada hari itu, kamu semua dihadapkan (untuk hitungan amal); tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi (kepada Allah) dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. (18)

Maka sesiapa yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata (dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya): Nah! Bacalah kamu Kitab amalku ini! (19)

Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin, bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku (pada hari yang ditentukan)! (20)

Maka (dengan itu) tinggallah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan. (21)

Di dalam Syurga yang tinggi (darjatnya). (22)

Buah-buahannya dekat untuk dipetik. (23)

Masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan): Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab (amal-amal soleh) yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu (di dunia)! (24)

Adapun orang yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka dia akan berkata (dengan sesalnya): Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan Kitab amalku. (25)

Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. (26)

Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu, menjadi kematian pemutus (yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi). (27)

Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikitpun. (28)

Kuat kuasaku (dan hujah-hujahku membela diri), telah binasa dan hilang lenyap dariku. (29)

(Lalu diperintahkan malaikat penjaga Neraka): Tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia. (30)

Kemudian bakarlah dia di dalam Neraka Jahiim. (31)

Selain dari itu, masukkanlah dia dalam (lingkaran) rantai besi yang ukuran panjangnya tujuh puluh hasta, (dengan membelitkannya ke badannya)! (32)

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. (33)

Dan dia juga tidak menggalakkan (dirinya dan orang lain) memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin. (34)

Maka pada hari ini, tidak ada baginya di sini (seorangpun dari) kaum kerabat serta sahabat handai (yang dapat menolongnya). (35)

Dan tidak ada makanan (baginya) melainkan dari air danur. (36)

Yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah. (37)

Maka Aku bersumpah: Demi segala (yang nyata) yang kamu melihatnya. (38)

Dan segala (yang ghaib) yang kamu tidak melihatnya. (39)

Bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah (wahyu dari Kami) yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. (40)

Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair (sebagaimana yang kamu dakwakan. Tetapi sayang!) amatlah sedikit kamu beriman. (41)

Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang (sebagaimana yang kamu katakan. Tetapi sayang!) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. (42)

(Al-Quran itu) diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. (43)

Dan kalaulah (Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu) mengatakan atas nama Kami secara dusta (sebarang kata-kata rekaan). (44)

Sudah tentu Kami akan menyentapnya, dengan kekuasaan Kami. (45)

Kemudian sudah tentu Kami akan memutuskan tali jantungnya (supaya dia mati dengan serta-merta). (46)

Maka tidak ada seorangpun di antara kamu yang dapat menghalang (tindakan Kami itu) daripada menimpanya. (47)

Dan sesungguhnya (Al-Quran) itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. (48)

Dan sesungguhnya Kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan (Al-Quran, maka Kami akan membalasnya). (49)

Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir (semasa mereka menerima balasan). (50)

Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini (dengan seyakin-yakinnya). (51) Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar. (52)