Monday, February 28, 2011

Suasana Hari Akhirat (60) - Surah at-Taghabun

Bismillahirahmannirahim..

Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta pertolongan dan memohon keampunan daripadaNya. Kita juga memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan dan kejelekan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk tiada siapa yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang tersesat tiada siapa yang dapat memberinya petunjuk. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad saw serta keluarga dan para sahabat.

Hari ini tulis tentang suasana hari akhirat seperti dalam surah at-Taghabun iaitu surah ke 64 dalam al-Quranul Kariim. Yaum al-Taghabun - hari masing-masing nampak kerugian
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah; bagiNyalah kuasa pemerintahan dan bagiNyalah segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (1)

Dialah yang mengaturkan kejadian kamu; maka ada sebahagian dari kamu yang kafir dan ada sebahagian dari kamu yang beriman dan Allah Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan (serta membalas masing-masing). (2)

Dia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat, dan Dia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu dan kepadaNyalah tempat kembali. (3)

Dia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi dan Dia mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan dan Allah sentiasa Mengetahui segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada; (4)

Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka dan mereka (pada hari akhirat kelak) beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (5)

(Balasan) yang demikian itu, kerana sesungguhnya mereka pernah didatangi Rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, maka mereka berkata: Patutkah manusia (yang seperti kami menjadi Rasul untuk) memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka kufur ingkar serta berpaling (dari kebenaran) dan Allah pun menyatakan tidak berhajatNya (kepada iman dan ketaatan mereka lalu membinasakan mereka) dan Allah sememangnya Maha Kaya, lagi tetap Terpuji. (6)

(Di antara sebab-sebab kufur) orang-orang yang kafir (ialah kerana mereka) mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan di bangkitkan (sesudah mati). Katakanlah: Bahkan, demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. (7)

Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada rasulNya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang Kami turunkan dan (ingatlah), Allah Amat Mendalam PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan. (8)

(Ingatkanlah) masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan (untuk menerima balasan), itulah hari masing-masing nampak kerugiannya dan (ingatlah), sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; yang demikian itulah kemenangan yang besar. (9)

Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah ahli Neraka, kekallah mereka di dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (10)

Tidak ada kesusahan (atau bala bencana) yang menimpa (seseorang) melainkan dengan izin Allah dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya (untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar) dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (11)

Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah; maka kalau kamu berpaling (enggan taat, kamulah yang akan menderita balasannya yang buruk), kerana sesungguhnya kewajipan Rasul Kami hanyalah menyampaikan (perintah-perintah) dengan jelas nyata. (12)

Allah, tiada Tuhan melainkan Dia dan dengan yang demikian, kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib berserah diri. (13)

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu; oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan (mereka) serta mengampunkan kesalahan mereka (maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu), kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (14)

Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. (15)

Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu dan dengarlah (akan pengajaran-pengajaranNya) serta taatlah (akan perintah-perintahNya) dan belanjakanlah harta kamu (serta buatlah) kebajikan untuk diri kamu dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. (16)

Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman yang baik (ikhlas), nescaya Allah akan melipat gandakan balasanNya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu dan Allah amat memberi penghargaan dan balasan kepada golongan yang berbuat baik, lagi Maha Penyabar (untuk memberi peluang kepada golongan yang bersalah supaya bertaubat). (17)

Dialah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, (dan Dialah jua) yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.(18)

Hari akhirat juga dikenali sebagai yaum al-Taghabun (Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan/ hari masing-masing nampak kerugian/ hari yang penuh penyesalan).

Kalimah yaum al-Taghabun ini terdapat dalam ayat ke 9 iaitu "(Ingatkanlah) masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan (untuk menerima balasan), itulah hari masing-masing nampak kerugiannya/kesalahan-kesalahan dan (ingatlah), sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; yang demikian itulah kemenangan yang besar. (9)

Ada juga yang berpendapat  bahawa Yaum al-Taghabun bermaksud hari yang nampak segala sesuatu yang berlainan dengan yang pernah terlintas di dalam  fikiran seseorang. Ini selaras dengan ayat yang bermaksud:

"Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka (daripada segala jenis nikmat) yang amat indah dipandang mata dan menggembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. (As-Sajdah [32] :17)

"Mereka beroleh apa yang mereka kehendaki di situ, dan di sisi Kami ada lagi tambahan (limpah kurnia yang tidak terlintas di hati mereka)". (Qaaf  [50] : 35

Orang mukmin yang tidak beramal lebih daripada apa yang dia telah lakukan semasa berada di dunia dahulu (walhal ketika itu dia boleh memperbanyakkan amalannya) akan menyesal dan berasa kerugian, sebab dia tidak memberi penilaian yang benar terhadap kehidupan akhirat semasa berada di dunia, dan dia baru mengetahui hakikatnya ketika balasan pahala yang merupakan keindahan yang tidak pernah dia lihat itu terjadi di hadapan matanya. Dia menyesal, andainya dia berbuat lebih baik ketika di dunia, nescaya dia akan mendapatkan syurga yang lebih tinggi. Demikian pula orang-orang kafir, mereka amat menyesal kerana tidak memiliki amal sama sekali. Tetapi semuanya telah terlambat...

Friday, February 18, 2011

Demi Buah Tiin dan Buah Zaitun

Bismillahirahmannirahim..

Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta pertolongan dan memohon keampunan daripadaNya. Kita juga memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan dan kejelekan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk tiada siapa yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang tersesat, tiada siapa yang dapat memberinya petunjuk. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad saw serta keluarga dan para sahabat.

N3 kali ini disalin dan ditampal di sini. Artikel asal  Manusia ciptaan terbaik Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI  berkenaan tafsir surah a-Tiin. Sumber : Utusan Malaysia


Maksudnya:
"Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Demi buah tiin dan zaitun, (1) Dan gunung Tursina, (2) Serta negeri (Mekah) yang aman ini; (3) Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya). (4) Kemudian (jika dia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, (5) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. (6) (Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu? (7) Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim? (8)"
AL-MARAGHI berkata: Surah al-Tiin termasuk Surah Makiyyah. Ia terdiri daripada lapan ayat dan diturunkan selepas Surah al-Buruj. Surah ini berkait dengan surah al-Insyirah.

Surah al-Insyirah telah dijelaskan oleh Tuhan perihal makhluk Allah SWT yang paling sempurna iaitu Nabi Muhammad SAW. Berikutnya dalam surah ini Allah SWT menerangkan perihal keadaan manusia sehingga akhir saat urusan mereka dan balasan yang telah disediakan oleh Allah SWT untuk orang yang beriman kepada rasul-Nya.

Firman Allah SWT: Demi (buah) Tiin dan (buah) Zaitun.(ayat 1)

Ibn Kathir mengemukakan beberapa pendapat berkenaan dengan tiin antaranya:

* Masjid Damsyik.
* Gunung-ganang dan bukit di sekelilingnya.
* Al-Qurtubi berpendapat: Masjid Ashab al-Kahfi.
* Ibn Abbas r.a berpendapat Masjid Nuh yang berada di puncak gunung Judiy.

Ustaz Muhammad Abduh berpendapat, al-Tiin adalah nama pokok tempat Nabi Adam a.s bernaung di syurga. Sedangkan al-Zaitun pula dikatakan Masjid Baitu al-Maqdis dan buah zaitun.

Al-Maraghi berkata: Tiin dan zaitun mengingatkan kewujudan kedua-dua masa ini iaitu Nabi Adam a.s sebagai bapa manusia yang pertama dan Nabi Nuh a.s sebagai bapa manusia yang kedua.

Firman Allah SWT: Dan demi bukit Sina. Iaitu bukit Tursina atau gunung Sinai.(ayat 2)

Al-Alusi berkata: Ia merupakan tempat Allah berkata-kata dengan Nabi Musa a.s tanpa khilaf lagi ia bukit di negeri Syam tetapi yang ma'ruf pada masa kini adalah satu kawasan antara Mesir dan Aqabah.

Firman Allah SWT: Dan demi kota (Mekah) ini yang aman. (ayat 4).

Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, al-Hasan, Ibrahim al-Nakhaie, Ibn Zaid dan Ka'ab al-Akhbar berpendapat ia kota Mekah.

Ibn Kathir berkata: Sebahagian ulama berpendapat: Tiga tempat ini dimuliakan Allah di mana Allah bangkitkan setiap satunya Rasul yang diutuskan di kalangan ulul al-Azmi.

Pertama: Tempat tin dan zaitun di Baitu al-Maqdis yang diutuskan Nabi Isa bin Maryam.
Kedua: Tursina di mana Allah SWT berbicara dengan nabi Musa a.s.
Ketiga: Mekah yang Allah SWT utuskan Muhammad SAW.

Berdasarkan kenyataan di bawah, jelas menunjukkan permulaannya di tempat yang mulia kemudian lebih mulia dan yang terakhir paling mulia. Yang mana Allah menceritakan berdasarkan tertib, kewujudan mereka secara kronologi.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (ayat 5).

Ibn Kathir berkata: Allah SWT ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian, ketinggian dan keindahannya.

Al-Maraghi berkata: Kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang paling baik. Kami jadikan manusia bersifat tegap, bertulang tumit indah, mampu mencapai maksud yang diinginkannya dengan tangannya, tidak seperti haiwan yang memungut sesuatu dengan mulutnya.

Allah SWT mengurniakan keistimewaan akal kepada manusia, kebolehan membezakan serta kesanggupan menerima ilmu yang pelbagai jenis. Begitu juga mereka mampu membuat gagasan yang menjadikannya mampu menguasai alam wujud, di samping itu mereka yang mempunyai kemampuan dan jangkauan memperoleh apa yang diingini.

Firman Allah SWT: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (ayat 6).

Syed Qutub dalam Fi Zilal al-Quran berkata: Apabila ia menyeleweng dengan fitrahnya dari garis lurus yang ditunjukkan Allah dan setelah diberi penjelasan dan kebebasan agar ia memilih salah satu dari dua jalan.

Merekalah golongan manusia yang kekal di atas fitrahnya yang lurus, kemudian mereka lengkapkan pula fitrah mereka dengan iman dan amal soleh dan terus meningkat ke darjat yang sempurna yang diperuntukkan kepada mereka sehingga berakhir dengan kehidupan yang sempurna di negeri akhirat, negeri yang sempurna.

Firman Allah SWT: Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? (ayat 7)

Ibn Jauzi dalam Zad al-Masir menyebut dua pendapat:

Apakah yang menyebabkan kamu berdusta hai manusia selepas hujah ini berkaitan pembalasan. Ini adalah ancaman kepada orang kafir seperti yang disebut oleh Muqatil.

Siapa yang mampu dalam pendustaanmu dengan pahala dan balasan selepas nyata Allah mencipta manusia. Inilah pendapat al-Farra'.

Firman Allah SWT: Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? (ayat 8)

Syed Qutub berkata: Tidakkah Allah itu Pengadil Yang Maha Adil apabila Dia menetapkan hukuman-hukuman seperti ini? Atau tidakkah hikmat kebijaksanaan Allah mencapai matlamatnya dalam hukuman yang telah ditetapkan terhadap orang mukmin dan bukan mukmin.

Penutup

Al-Maraghi berkata: Allah SWT itu paling bijaksana mencipta dan mengatur. Oleh sebab itu, Allah SWT menetapkan wujudnya pembalasan amal bagi umat manusia.

Tujuan pembalasan ini supaya manusia tetap kekal pada martabatnya yang mulia menurut fitrah semulajadi mereka. Akan tetapi manusia telah menjatuhkan diri mereka ke martabat yang paling hina, lantaran kebodohan dan pengaturan yang salah.

Justeru, Allah SWT mengirimkan para rasul kepada manusia untuk memberi khabar gembira (petunjuk) dan menyampaikan ancaman. Para rasul ini diberi syariat untuk dijelaskan kepada manusia dan mengajak mereka ke jalan Allah SWT sebagai bukti sifat pemurah Allah SWT kepada manusia.

Nota: Sesungguhnya Allah al-Khaaliq, al-Baari' dan al-Musawwir (Allah Maha Mencipta, Maha Mengadakan dan Maha Memberi Bentuk)  serta Allah Maha Bijaksana. Dia Maha Mengetahui segala keperluan makhlukNya dan Pada penciptaanNya terdapat tanda-tanda kekuasaanNya...

Di bawah ini dipaparkan award daripada blog Titisan Nurani yang lebih dikenali dengan panggilan kakzakie.. (Terima Kasih kepada kakzakie kerana menjadikan blog ini sebagai Favorite). Sebenarnya tak ada apa yang istimewapun blog NOTA UNTUK DIRI ini. Pengisiannya tertumpu untuk mengingatkan diri ini yang hanya menunggu beberapa ketika yang tak tahu entah bila (tapi pasti) akan mendarat di tempat yang barzakh dan seterusnya dihalakan entah di tempat bahagia atau celaka. Mudah2an Allah berikan kesudahan yang baik buat kita semua.. Amiin.

Kepada pembaca blog ini sudi-sudikanlah ke blog kakzakie. Inilah dia Award  daripada kakzakie. Kak Werdah mohon maaf daripada kakzakie kerana tak jawab tag.

Sunday, February 6, 2011

Sedarlah diri tahu diuntung


Bila Izrail datang memanggil
Jasad terbujur di pembaringan
 
Seluruh tubuh akan menggigil
Terbujur badan dan kedinginan
 
Tak ada lagi gunanya harta
Kawan karib sanak saudara

Jikalau ada amal di dunia
Itulah hanya pembela diri

Janganlah mahu dikenang-kenang
Engkau digelar manusia agung

Sedarlah diri tahu diuntung
Sebelum masa kerenda diusung

Datang masanya insaflah diri
Selimut putih pembalut badan

Tinggal semua yang dikasihi
Berbaktilah hidup sepanjang zaman

Khabar Iman

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta pertolongan dan memohon keampunan daripadaNya. Kita juga memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan dan kejelekan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk tiada siapa yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang Allah sesatkan tiada siapa yang dapat memberinya petunjuk. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad saw serta keluaraga dan para sahabat.


Lirik Lagu


Kiamat pasti tiba
Pasti tiba

Telah kita diberitakan
Akan tibanya hari kedatangan
Musibah melanda semesta alam
Tiada siapa dapat menghalang

Bila manusia telah lupa sujud menyembah pada yang Esa
Dosa pahala tiada dihiraukan lagi
Hati telah gelap hilang cahaya

Lalu berbunyi sangkakala membelah langit
Gegak gempita masing-masing berlindung diri
Ibu kehilangan anak di kandungan
Bintang yang dilangitpun berguguran
Kala itu taubatmu tidak berguna lagi

Telah kita diberitakan
Akan tibanya hari kedatangan
Musibah melanda semesta alam
Tiada siapa dapat menghalang

Bila tibanya hari pengadilan
Di padang mahsyar kita dihimpunkan
Akan dihitung segala amalan
Seperti mana yang telah diwahyukan

Lalu berbunyi sangkakala membelah langit
Gegak gempita masing-masing berlindung diri
Ibu kehilangan anak di kandungan
Bintang yang dilangitpun berguguran
Kala itu taubatmu tidak berguna lagi

Wahai muslimin umat semua
Kembalilah kita kepada Allah
Hindarkan diri dari dosa-dosa
Agar di sana tiada penyesalan
Agar di sana tiada penyesalan

Itulah hari pengadilan
Itulah hari perhimpunan
Itulah hari perhitungan
Itulah hari pengadilan
Itulah hari perhimpunan

Saturday, February 5, 2011

Dahi, rusuk dan belakang diseterika


Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta pertolongan dan memohon keampunan daripadaNya. Kita juga memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan dan kejelekan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk tiada siapa yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang tersesat tiada siapa yang dapat memberinya petunjuk. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad saw serta keluaraga dan para sahabat. 

Allah berfirman:

A035

(Iaitu) pada hari dibakar emas perak (dan harta benda/apa yang mereka simpan ) itu dalam neraka jahanam, lalu diselar / diseterika dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka): "Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab dari) apa yang kamu simpan itu. (At-Taubah 9:35)
Pada hari dibakar emas perak, bermaksud pada hari pembalasan (semasa di Padang Mahsyar) nanti segala harta milik orang-orang yang enggan menafkahkan sebahagiannya (tidak mahu berzakat, tidak mahu bersedekah dan seumpamanya) kepada yang berhak akan berada di dalam neraka dan dibakar menjadi cair untuk dijadikan bahan pembakar. Lalu diseterika ke dahi, rusuk dan belakang mereka dengannya (harta yang cair terbakar tadi). Dalam tafsir Ibnu Katsir, ini berlaku dalam kadar 50,000 tahun mengikut hari di dunia. Sambil di sterika mereka ditunjukkan neraka.

Mengapa ketiga-tiga anggota ini (dahi, rusuk dan belakang) ini dikhaskan dalam ayat ini?

Jawapannya ialah kerana dahi adalah anggota yang pertama sekali kelihatan cerah serta manis atau girang semasa seseorang itu mengenangkan hartanya yang banyak. Dahi akan berubah menjadi berkerut bila menghadapi orang-orang miskin yang meminta-minta. Lalu dia cuba memusingkan bahagian rusuknya serta berpaling dan akhir sekali diapun memusingkan belakangnya untuk beredar melepaskan diri daripada si peminta.

Dahi adalah anggota yang dianggap mulia, rusuk serta belakang pula adalah anggota yang selalu merasakan kenikmatan tatkala kita berbaring mengereng dan terlentang untuk merehatkan diri.

Jadi layak benarlah ketiga-tiga anggota penting ini disiksa dengan seterika  akibat perlakuan manusia semasa di dunia yang tidak mensyukuri nikmat pemberian Allah SWT. 

Sambil disiksa, orang-orang yang engkar itu juga menerima tempelakan daripada malaikat yang berkata : "Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab daripada) apa yang kamu simpan itu".

Ya Allah! jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mensyukuri nikmat pemberianMu. 

Wednesday, February 2, 2011

Suasana Alam Akhirat (59) - Surah al-Naazi'aat (Para Malaikat Pencabut Nyawa)

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta pertolongan dan memohon keampunan daripadaNya. Kita juga memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan dan kejelekan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk tiada siapa yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang tersesat tiada siapa yang dapat memberinya petunjuk. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad saw serta keluaraga dan para sahabat. 
Hari ini sambung dengan menulis gambaran yang berlaku pada hari kiamat seperti dalam Surah al-Naazi'aat     النَّازعَات   (Para Malaikat Pencabut Nyawa) iaitu surah ke 79 dalam al-Quranul Kariim.
Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut nyawa (apa yang ditugaskan mencabutnya) dengan cara yang sekasar-kasarnya; (1) 
Dan (malaikat-malaikat) yang mencabut nyawa (apa yang ditugaskan menariknya) dengan cara yang selembut-lembutnya; (2) 

Dan demi (makhluk-makhluk) yang cergas bergerak (menerima perintah) dengan gerak yang secergas-cergasnya; (3) 

Lalu masing-masing berlumba-lumba dahulu-mendahului (menjalankan tugasnya) dengan cara yang sesungguh-sungguhnya; (4) 

Serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya; (sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat). (5) 

Pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam, (sehingga mati segala yang bernyawa dan punah-ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan), (6)

Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua, (yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing); (7) 

Hati (manusia) pada hari itu berdebar-debar takut, (8) 

Pemandangannya tunduk gerun. (9) 

Mereka (yang ingkar) berkata: Sungguhkah kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu? (10) 

Bolehkah (dihidupkan semula) sesudah kita menjadi tulang yang reput? (11) 

Mereka berkata lagi (secara mengejek: Kalaulah berlaku) yang demikian, sudah tentu kembalinya kita (hidup semula) itu satu perkara yang merugikan! (12) 

(Menghidupkan semula tidaklah sukar), kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan (yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua); (13) 

Yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. (14) 

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa? (15) 

Ketika dia diseru oleh Tuhannya di "Wadi Tuwa" yang suci; (16) 

(Lalu diperintahkan kepadanya): Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya); (17) 

Serta katakanlah kepadanya: Adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu (dari kekufuran)? (18) 

Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut (melanggar perintahNya)? (19)

(Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya dan Firaun pun meminta bukti kebenarannya); maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun: Mukjizat yang besar. (20) 

Lalu Firaun mendustakan (Nabi Musa) dan menderhaka (kepada Allah); (21) 

Kemudian dia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya (menentang Nabi Musa). (22) 

Lalu dia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru; (23) 

Dengan berkata: Akulah tuhan kamu, yang tertinggi. (24) 

Maka Allah menyeksa Firaun di akhirat dan di dunia ini, dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. (25) 

Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut (melanggar perintah Tuhannya). (26) 

(Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula!) Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya (dengan Kukuh)! (27) 

Dia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya, (28) 

Dan Dia menjadikan malamnya gelap-gelita, serta menjadikan siangnya terang-benderang. (29) 

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (untuk kemudahan penduduknya); (30) 

Dia mengeluarkan dari bumi itu: Airnya dan tumbuh-tumbuhannya; (31) 

Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya (di bumi, sebagai pancang pasak yang menetapnya); (32) 

(Semuanya itu) untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. (33) 

Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar; (34) 

Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya; (35) 

Dan Neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya; (36) 

Maka (dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya); adapun orang yang melampau (perbuatan derhakanya); (37) 

Serta dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata; (38) 

Maka sesungguhnya Neraka Jahanamlah tempat kediamannya. (39) 

Adapun orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya, (untuk dihitung amalnya), serta dia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu; (40) 

Maka sesungguhnya Syurgalah tempat kediamannya. (41) 

Mereka (yang ingkar) selalu bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: Bilakah masa datangnya? (42) 

Apa hubungannya tugasmu dengan (soal) menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? (43) 

Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya. (44)

Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. (45)

(Sangatlah dahsyatnya huru-hara hari itu, sehingga orang-orang yang bersalah merasa) pada masa melihatnya: Seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja. (46)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Allah membuka surah ini dengan bersumpah untuk menguatkan pernyataanNya bahawa hari kebangkitan atau hari kiamat pasti berlaku. Allah bersumpah dengan menyebut:

1)  para malaikat yang mencabut nayawa orang-orang kafir dengan keras dan secara paksa (ayat 1). 

2)  para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin secara lemah lembut (ayat 2). 

3) para malaikat yang diperintahkan membawa wahyu kepada para nabi dan rasul dan malaikat-malaikat membawanya dengan cepat dan cergas (ayat 3).

4) para malaikat yang mendahului roh-roh orang mukmin dengan lajunya memasuki syurga (ayat 4).

5) para malaikat yang mengatur urusan alam seperti yang diperintahkan Allah yakni urusan menerbangkan angin, menurunkan hujan, mengagihkan rezeki, mengatur panjang pendeknya umur termasuk juga makhluk lain serta segala perkara berkaitan dengan urusan kehidupan. (ayat 5).

Allah bersumpah dengan menyebut lima tugas para malaikat bahawa kiamat itu adalah perkara yang hak/ benar.

Jelas kepada kita bahawa perlakuan malaikat kepada dua jenis manusia adalah berbeza. Mereka bengis dan kasar kepada golongan pertama dan lembut serta seronok bertugas mengambil nyawa bagi golongan kedua. Daripada sini kita patut memahami bahawa kedudukan manusia sudah mula berbeza daripada detik awal pengambilan nyawanya sama ada diambil secara kasar atau lemah lembut. Satu diambil dengan direntap kasar dan satu lagi dengan lemah lembut dan penuh rasa kasih sayang.

Tiupan sangkakala kali pertama menyebabkan semua makhluk mati dengan izin Allah dan tiupan kali kedua menyebabkan semua makhluk hidup semula dengan izin Allah (ayat 6 dan 7).

Ketakutan yang amat sangat menimpa manusia. Masing-masing tunduk malu kerana dulunya semasa di dunia mendustakan ajaran Nabi dan Rasul. Menurut kebanyakan para musfassir, ini berlaku kepada golongan yang engkar kepada ajaran Allah dan RasulNya serta mengejek-ejek kaum mukminin semasa berada di dunia dahulu. (ayat 10, 11 dan 12) di atas merupakan flashback Allah tujukan kepada mereka yang mengejek). Dulunya mereka berkata dengan mengejek:
  • Apakah kami boleh dihidupkan semula selepas mati?
  • Apakah kami akan dibangkitkan setelah kami jadi tulang belulang?
  • Kalau benar hari kebangkitan itu ada, sedangkan kami mendustakan tanpa menyiapkan bekal untuk menghadapinya, memang rugilah kami dikembalikan hidup.
Ayat 13 dan 14 menjelaskan bahawa kekuasaan Allah untuk mengembalikan kejadian adalah amat mudah iaitu dengan sekali tiupan sahaja semuanya akan bangun serentak. Ayat ini sama dengan ayat 104 surah al-Anbiya' :
(Ingatlah) hari Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan; sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, Kami ulangi wujudnya lagi; sebagai satu janji yang ditanggung oleh Kami; sesungguhnya Kami tetap melaksanakannya. (al-Anbiya' [21]  :104)
Berkaitan dengan kezaliman Firaun yang mengaku dirinya Tuhan, dan setelah dipujuk oleh Nabi Musa as, Firaun masih tetap berdegil; Allah mengazabnya dengan azab dunia iaitu dengan menenggelamkannya di lautan bersama-sama pengikutnya. Manakala di akhirat Firaun laknatullah dihumban ke dalam nerka jahannam.


Hanya dengan satu jeritan sahaja daripada sangkakala yang kedua semuanya akan dihidupkan kembali. Pada masa itu malapetaka yang amat besar terjadi. Manusiapun teringat apa yang dikatakan dahulu, teringat apa yang dikerjakan dahulu. Dilihatnya buku catatan. Diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang baik kafir mahupun mukmin. Di sana ada orang-orang yang zalim, takbur, menuruti hawa nafsu kerana mementingkan kehidupan dunia yang lazat dan melupakan sama sekali amalan untuk akhirat. Tempat akhir yang menunggu mereka ialah neraka Jahim (ayat 34 hingga ayat 39).


Bagi mereka yang takut akan kebesaran Allah dan takut tatkala akan berdiri di hadapan Allah pada hari akhirat dan mereka beramal soleh, menahan nafsu sehingga tidak tercebur ke dalam kancah maksiat, syurgalah tempat tinggalnya. (ayat 40 dan 41).

Apabila orang-orang kafir melihat hari kiamat, mereka mersa seakan-akan tinggal di dunia sebentar sahaja, seolah-olah mereka berada pada waktu petang dan pagi (tidak sampai sehari) - ayat 46.

Peta hidup ini disalin daripada dakwah.info
Sila klik untuk melihat dengan jelas.

Sekian, mudah2an kita dapat membentengi diri kita dengan menjadikan hati kita sentiasa sejahtera.. amiin.