Friday, November 26, 2010

Suasana Alam akhirat (55) – Surah Az-Zaariyat (angin)

Bismillahirrahmanirrahim.. hari ini dituliskan suasana atau gambaran apa yang berlaku pada hari pembalasan seperti dalam surah az-Zaariyaat yakni surah ke 51 dalam al-quranul hakim..

Demi angin yang menerbang dan menaburkan (debu, biji-bijian benih dan lain-lainnya), dengan penerbangan dan penaburan yang sesungguh-sungguhnya; (1)

Dan awan yang membawa dan mengangkut muatannya (ke tempat yang dikehendaki); (2)

Dan kapal-kapal yang belayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya; (3)

Dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya; (4)

(Sumpah demi sumpah) bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu (mengenai hari akhirat) tetap benar; (5)

Dan bahawa sesungguhnya balasan amal, tetap berlaku. (6)

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya, (7)

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berlainan pendapat (mengenai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w). (8)

Dipalingkan daripada (perselisihan) itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah (dengan sebab keikhlasannya mencari kebenaran). (9)

Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja, (10)

(Iaitu) orang-orang yang tenggelam alam kejahilan, serta lalaikan (hari pembalasan). (11)

Mereka bertanya (secara mengejek): Bilakah datangnya hari pembalasan itu? (12)

(Jawabnya: Hari itu ialah) hari mereka diseksa (dengan dibakar) atas api Neraka. (13)

(Sambil dikatakan kepada mereka): Rasalah azab seksa yang disediakan untuk kamu; inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya. (14)

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga, dengan mata air-mata air terpancar padanya. (15)

(Keadaan mereka di sana) sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. (16)

Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: Masa dari waktu malam, untuk mereka tidur. (17)

Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun). (18)

Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta). (19)

Dan pada bumi ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah) bagi orang-orang (yang mahu mencapai pengetahuan) yang yakin, (20)

Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? (21)

Dan di langit pula terdapat (sebab-sebab) rezeki kamu dan juga terdapat apa yang telah (ditakdirkan dan) dijanjikan kepada kamu. (22)

Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya (apa yang tersebut) itu tetap benar, (tidak patut diragu-ragukan) sebagaimana (tidak sepatutnya diragukan) benarnya kamu dapat berkata-kata. (23)

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? (24)

Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata: Salam sejahtera kepadamu! Dia menjawab: Salam sejahtera kepada kamu! (Sambil berkata dalam hati): Mereka ini orang-orang yang tidak dikenal. (25)

Kemudian dia masuk mendapatkan Ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk (yang dipanggang). (26)

Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata: Silalah makan. (27)

(Setelah dilihatnya mereka tidak menjamah makanan itu), maka dia merasa takut dari keadaan mereka. (Melihat kecemasannya), mereka berkata: Janganlah engkau takut (wahai Ibrahim). Lalu mereka memberikan berita gembira kepadanya, bahawa dia akan beroleh seorang anak yang berpengetahuan. (28)

(Mendengarkan berita yang menggembirakan itu), maka datanglah isterinya sambil menjerit (kehairanan) lalu menepuk mukanya sambil berkata: Aku sudah tua, lagi mandul, (bagaimana aku boleh mendapat anak)? (29)

Mereka berkata: Demikianlah Tuhanmu berfirman, (kami hanya menyampaikan sahaja); Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. (30)

Nabi Ibrahim bertanya: (Selain dari itu) apa lagi tugas penting kamu wahai utusan Tuhan? (31)

Mereka menjawab: Sesungguhnya Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa (untuk membinasakan mereka); (32)

Supaya Kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah (yang dibakar), (33)

Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas (dalam keingkarannya). (34)

(Setelah sampai utusan Kami ke tempat itu), Kami (perintahkan mereka) mengeluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di situ. (35)

(Sesudah diperiksa) maka (utusan) Kami tidak mendapati di situ melainkan sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam (yang beriman kepada Nabi Lut). (36)

Dan Kami tinggalkan di negeri itu (timbunan batu-batu yang telah menghujani dan membinasakan mereka), sebagai tanda (yang mendatangkan keinsafan) bagi orang-orang yang sedia takut kepada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (37)

Dan juga pada (kisah) Nabi Musa (terdapat dalil-dalil yang memberi keinsafan), ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. (38)

Maka Firaun berpaling ingkar dengan berdasarkan kekuasaannya sambil berkata: (Musa itu) adalah seorang ahli sihir atau seorang gila! (39)

Lalu Kami (adakan jalan) mengambil Firaun bersama-sama tenteranya, kemudian Kami humbankan mereka ke dalam laut, sedang dia berkeadaan tercela. (40)

Dan juga pada (kisah) kaum Aad (terdapat perkara-perkara yang menjadi iktibar), ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan; (41) Angin itu tidak meninggalkan sesuatupun yang dirempuhnya, melainkan menjadikannya (hancur) seperti debu. (42)

Dan juga pada (kisah) kaum Thamud (terdapat perkara-perkara yang menjadi pelajaran) ketika dikatakan kepada mereka: Bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu waktu (yang termaklum)! (43)

Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir (dengan tidak dapat melarikan diri), sedang mereka melihatnya. (44)

Dengan yang demikian, mereka tidak dapat bangun lagi dan mereka juga tidak mendapat pertolongan. (45)

Dan kaum Nuh (Kami juga telah binasakan) sebelum itu; sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik (derhaka). (46)

Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh rapi) dan sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. (47)

Dan bumi pula Kami hamparkan (untuk kemudahan kamu mendiaminya); maka Kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya. (48)

Dan tiap-tiap jenis Kami ciptakan berpasangan, supaya kamu mengingati (kekuasaan kami dan mentauhidkan Kami). (49)

(Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka): Maka segeralah kamu kembali kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata. (50)

Dan janganlah kamu adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam kepercayaan kamu), sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. (51)

Demikianlah (keadaan tiap-tiap kaum terhadap Rasulnya samalah seperti keadaan kaummu wahai Muhammad) tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada kaum-kaum yang terdahulu dari mereka, melainkan ada yang berkata: Dia adalah seorang ahli sihir atau seorang gila. (52)

Adakah mereka semua telah berpesan-pesan (dan mencapai kata sepakat) untuk melemparkan tuduhan itu? (Sudah tentu mereka tidak dapat berbuat demikian), bahkan mereka semuanya adalah kaum yang melampaui batas (dalam keingkarannya). (53)

Oleh itu, berpalinglah (wahai Muhammad) daripada mereka (yang menentangmu itu dan janganlah dihiraukan), kerana engkau tidak akan disalahkan (setelah engkau memberi amaran kepada mereka). (54)

Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. (55) Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (56)

Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. (57)

Sesungguhnya Allah Dialah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dialah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya. (58)

(Setelah ternyata hakikat yang demikian), maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (yang menentang ajaran Nabi Muhammad) itu ada bahagiannya (dari azab seksa) seperti bahagian rakan-rakan mereka (kaum kafir yang telah lalu). Oleh itu, janganlah mereka meminta kepadaKu menyegerakan kedatangannya. (59)

Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. (60)

****************************************

Jika manusia memikirkan tentang angin yang menerbangkan segala debu, menumbangkan pokok-pokok dan bangunan , memikirkan tentang awan yang mengandungi air dan menurunkan hujan, begitu juga tentang perahu yang belayar di lautan disebabkan angin itu,(semuanya nikmat yang berharga buat mereka), sungguh mereka akan percaya akan kedatangan hari akhirat, hari pembalasan dan apa jua hari yang Allah namakan sebagai hari menerima balasan (bahagia atau celaka). Allah bersumpah (sumpah demi sumpah) bagi meyakinkan mereka akan kebenaran berlakunya hari Kiamat. Dalam surah ini Allah bersumpah demi angin, awan, kapal-kapal yang belayar laju, bumi, diri kamu sendiri, langit dan Tuhan langit dan bumi . Kebiasaannya Allah akan bersumpah dengan perkara-perkara besar seperti ini bagi membuktikan kekuasaan dan keagunganNya.

Hari pembalasan itu pasti namun bagi yang tidak percaya dan tidak mahu memikirkannya, mereka anggap semua perkara atau fenomena yang berlaku itu adalah perkara biasa yang tidak ada hubungan langsung dengan kekuasaan Allah SWT. Malah mereka akan bertanya bilakah Kiamat itu akan berlaku. Mereka ini dipalingkan daripada kebenaran kerana mereka sendiri tidak berusaha untuk mencari kebenaran. Mereka tidak beriman dan langsung tidak berusaha untuk mencari kebenaran di sebalik peringatan Allah dan RasulNya, hinggalah mereka ini mati dan terjadilah kiamat.

Di sana mereka yang kufur dan ingkar akan menerima balasan siksa yang setimpal dengan kesalahan mereka.Mereka akan disindir : "Rasalah azab seksa yang disediakan untuk kamu; inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya" - (ayat 14) .

Manakala bagi orang-orang yang beriman lagi bertakwa dan beramal soleh mereka dijanjikan balasan bahagia, kekal di syurga penuh kenikmatan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga, dengan mata air-mata air terpancar padanya. (15)

(Keadaan mereka di sana) sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. (16)

Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: Masa dari waktu malam, untuk mereka tidur. (17)

Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun). (18)

Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta). (19)

Monday, November 22, 2010

Suasana Alam akhirat (54) - Surah Al-Ghaasiyah (Yang Luar Biasa / Yang Dahsyat)


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha MengasihaniSudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? (1)

Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina. (2)

Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah. (3)

Mereka tetap menderita bakaran Neraka yang amat panas (membakar). (4)

Mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panasnya. (5)

Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri. (6)

Yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. (7)

(Sebaliknya) muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri. (8)

Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik yang telah dikerjakannya di dunia). (9)

(Mereka tinggal menetap) di dalam Syurga yang tinggi (tempat kedudukannya dan darjatnya). (10)

Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. (11)

Di dalam Syurga itu ada mata air yang mengalir. (12)

Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya). (13)

Dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka). (14)

Dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar). (15)

Serta hamparan-hamparan yang terbentang. (16)

(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? (17)

Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya.? (18)

Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? (19)

Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? (20)

Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad, kepada manusia dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya), kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. (21)

Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu). (22)

Akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta dia kufur ingkar. (23)

Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. (24)

Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. (25)

Selain itu, sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. (26)

**********

Allah SWT telah menerangkan bahawa manusia pada hari kiamat akan terbahagi kepada dua golongan, iaitu satu golongan yang celaka dan satu lagi golongan yang bahagia.

Allah menjelaskan lagi bahawa golongan yang celaka selalu berada dalam keadaan hina-dina, manakala golongan yang bahagia akan bersuka ria, keceriaan jelas tergambar pada wajah-wajah mereka.

Orang-orang (golongan celaka) yang banyak berbuat kemaksiatan semasa di dunia akan menjadi kepenatan, sedih dan mereka akan menderita terbakar dalam api yang panas. Minuman mereka pula dari mata air yang panas manakala makanan mereka pula adalah pokok-pokok (pohon zakkum) yang berduri yang tidak mendatangkan kekenyangan atau kegemukan. Hanya membakar kerongkong dan usus.

Lihat Firman Allah di bawah yang maksudnya:

"Kemudian apabila (datang kiamat dan) mereka melihat (azab) yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan (kepada mereka): Inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya!". (al-Mulk [67] : 27)

"Dan tidak ada makanan (baginya) melainkan dari air danur (darah dan nanah)". (al-Haaqqah [69] : 36)

Golongan bahagia pula akan rasa gembira kerana semasa mereka berada di dunia, mereka beriman dan bertaqwa, syurga menjadi tempat tinggal mereka. Muka mereka berseri-seri. Dalam syurga penuh kenikmatan, ada taman-taman, tiada perkataan yang sia-sia. Di syurga mereka hidup bersenang lenang.


*********************

Di bawah ini disalin tafsir oleh Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI di Utusan Malaysia untuk rujukan

Sheikh al-Maraghi berkata: "Allah SWT telah menerangkan tentang kedatangan hari kiamat, bahawa manusia pada hari itu terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan manusia yang celaka dan yang bahagia.

"Seterusnya Dia menjelaskan pula bahawa golongan yang celaka selalu berada dalam keadaan hina-dina, manakala golongan yang bahagia yang saat itu bersuka ria, yang mana tergambar pada wajah-wajah ceria.

"Lalu, ditegaskan dengan mengemukakan hujah-hujah untuk melumpuhkan orang yang mengingkari-Nya. Diarahkan pendangan mereka untuk mengamati jejak kekuasaan-Nya atas sesuatu yang ada di hadapan mereka dan yang berada dalam jangkauan penglihatan mereka seperti langit yang menaunginya, bumi yang menyanggahnya, unta yang dimanfaatkan untuk berpergian serta dimakan dagingnya, diminum susunya, manakala bulu-bulunya dijadikan pakaian, dan gunung-ganang sebagai panduan mereka di padang sahara dan ketika menyusuri jejak".

Firman Allah SWT: (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan?

Al-Mawardi berkata: Berdasarkan ayat-ayat ini menunjukkan tiga perkara:

i. Untuk mereka berdalil dan mengambil bukti serta pengajaran atas kudrat Allah dan Keesaannya.

ii. Supaya mereka mengetahui berkenaan kudrat-Nya atas semua perkara dan mampu serta berkuasa untuk membangkitkan mereka pada hari kiamat, seperti kata Yahya bin Salam.

iii. Allah SWT tatkala menyifatkan syurga kepada mereka lantas mereka yang sesat merasa hairan. Justeru, disebut bagi mereka tentang perkara yang ajaib untuk menghilangkan kehairanan mereka. Inilah pendapat Qatadah.

Kenapa dinyatakan unta?

Sayid Qutub berkata: Unta merupakan haiwan masyarakat Arab yang utama. Ia merupakan alat kenderaan dan pengangkutan mereka. Susu dan dagingnya menjadi makanan dan minuman mereka.

Bulu dan kulitnya menjadi pakaian dan khemah mereka. Ia merupakan sumber utama kehidupan.

Di samping itu, unta mempunyai sifat-sifat yang tidak ada pada haiwan-haiwan yang lain. Walaupun bentuk tubuh badannya kuat, besar dan gagah namun ia mudah dituntun.

Ia akan mengikut dan patuh walaupun dituntun oleh kanak-kanak yang kecil. Walaupun kegunaan dan perkhidmatannya begitu besar, namun perbelanjaan memeliharanya kecil. Makanannya senang dan belanjanya murah.

Unta adalah binatang yang paling sabar dan tahan lasak. Ia tahan lapar, dahaga, penat dan gigih menghadapi keadaan-keadaan yang buruk.

Firman Allah SWT: dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya?

Ibn Kathir berkata: Syuraih al-Qadi menyebut: Marilah keluar bersama kami sehingga kami dapat melihat unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana diangkatnya. Bagaimana Allah SWT mengangkat langit daripada bumi? Hal ini amat besar dan hebat.

Firman Allah SWT: dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan?

Ibn Kathir berkata: Ia bertujuan untuk menetapkan bumi dengan pasaknya. Begitu juga dijadikan padanya sebahagian daripada manfaat dan hasil galian.

Al-Maghari menambah: Ia dapat didaki pada setiap saat, menjadi panduan bagi orang yang melintasi padang tandus dan menjadi tempat pancuran air hujan untuk mengairi tanaman dan minuman haiwan.

Firman Allah SWT: dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan?

Hamka berkata: Dan perjalanan itu dilakukan di muka bumi, beratap langit, berpasak gunung dan alat pengangkutan unta. Semuanya terjadi di muka bumi, maka dengan sendirinya sebagai renungan terakhir memandang bagaimana Allah SWT menghamparkan bumi untuk manusia hidup.

Penutup

Sayid Qutub berkata: Empat ayat pendek ini mengumpulkan bahagian-bahagian alam sekitar masyarakat Arab yang ditujukan al-Quran ini kepada mereka buat pertama kalinya.

Di samping itu, ia mengumpul bahagian kejadian yang nyata di seluruh alam ini iaitu kejadian langit, bumi, gunung-ganang dan unta yang mewakili seluruh haiwan yang lain dengan keistimewaan kejadiannya serta nilai khususnya dalam masyarakat Arab.

Seluruh pemandangan terbentang kepada semua penglihatan manusia. Di mana sahaja mereka berada, akan bertembung dengan langit, bumi, gunung-ganang dan haiwan.

Walaupun sebanyak mana dan sejauh mana ilmu pengetahuan dan tamadun manusia, namun seluruh pemandangan ini tetap di dalam alam mereka dan di dalam kemampuan akal mereka.

Dan seluruh pemandangan ini menyarankan kepada mereka hikmah yang wujud di sebalik penciptaannya apabila mereka menumpukan perhatian untuk mencari makna dan tujuan di sebaliknya.

Semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan mengetahui dalil untuk makrifah Allah SWT.

Wednesday, November 17, 2010

Kulit Yang Hangus Terbakar Diganti Kulit Yang baru

Bismillahirrahmanirrahim

Allah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan Kami, Kami akan membakar mereka dalam api Neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, Kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab sengsara itu dan (ingatlah) sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana". (An-Nisa' [4] : 56)

Allah menjelaskan dalam ayat di atas bahawa sesiapa yang kufur akan perintahNya, akan dibakar dalam api neraka. Kulitnya akan hangus terbakar dan kemudiannya akan diganti dengan kulit baru. Seterusnya akan terbakar hangus dan diganti pula kulit baru dan proses ini berlaku silih berganti supaya orang itu terus menerus merasai azab yang amat pedih. Ini kerana deria sakit seseorang berada pada kulit seseorang.

Mengapa Allah memberitahu kita akan hal ini? Mengapa disebutkan KULIT tidak tulang atau yang lainnya? Mari kita lihat kenyataan di bawah:

Menurut Dr Farhan Hadi Mohd Taib dalam Majalah Solusi 25; Pakar sains kini telah mendapati daripada hasil kajian mereka bahawa struktur kulit manusia mempunyai bukan sahaja lapisan lemak dan kalenjar peluh bahkan mereka menemui urat-urat saraf yang bertanggungjawab mengesan segala deria pada kulit seperti sakit, panas, sejuk dan lain-lain. Sedangkan sebelum ini umum mempercayai bahawa semua anggota badan termasuk tulang dan otot mempunyai deria rasa.

Struktur kulit manusia adalah seperti dalam rajah di bawah:


Pada umumnya beberapa rangsangan deria yang penting pada manusia ialah deria sentuh, deria sakit dan deria haba.

Peringkat luka terbakar pula terbahagi kepada 3:

Peringkat pertama (First degree burn)

Ini hanya melibatkan lapisan epidermis (lapisan luar) dan menyebabkan kesakitan dan bengkak yang sederhana.

Peringkat Kedua (Second degree burn)

Kulit melecur hingga ke lapisan dermis dan dermis terpisah daripada lapisan epidermis dan cecair badan akan berkumpul antara dua lapisan itu. Pesakit akan mengalami kesakitan yang teramat sangat kerana kulitnya melecur begitu teruk. Kulit ini akan sembuh setelah 14 hari kecederaan berlaku.

Peringkat ketiga (Third degree burn)

Pada peringkat ini keseluruhan kulit hangus dan kecederaan melibatkan otot-otot dan tulang temulang di bawahnya. Kulit akan hilang kekenyalan dan menjadi keras dan kering. Dalam situasi ini, bahagian yang keseluruhan kulit terbakar itu tidak lagi berasa sakit kerana urat-urat saraf yang menghantar isyarat sakit telah musnah sama sekali. Gambaran luka terbakar mengikut ketiga-tiga peringkat adalah seperti dalam gambar di bawah:


Sumber Gambar

Jadi jelaslah kepada kita mengapa Allah menyatakan bahawa setiap kali kulit terbakar hangus maka Allah akan gantikan dengan yang baru. Ini supaya kesakitan akan terus menerus dirasakan. Al-Quran tidak hanya menceritakan tentang lokasi deria sakit di kulit, bahkan menceritakan dengan tepatnya tentang jenis melecur yang memusnahkan deria sakit pada manusia.