Tuesday, January 26, 2010

Suasana Alam akhirat (43)- Surah As-Syura (Musyawwarah)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum.

Marilah kita sama2 memuji dan memuja Allah SWT yang mencurahkan limpah kurniaNya yang begitu banyak, memberikan kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tak mampu menghitungnya.

Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad saw serta keluarga dan para sahabat yang mulia dan orang2 yang istiqamah mengikuti Baginda.

Kali ini ditulis tentang suasana pada hari akhirat dalam surah As-Syura iaitu surah ke 42 dalam al-Quran Al-Karim.

Dan sebagaimana Kami tetapkan engkau hanya penyampai, Kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada (penduduk) "Ummulqura" dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya, serta memberi peringatan dan amaran mengenai hari perhimpunan (hari kiamat) yang tidak ada syak tentang masa datangnya; (pada hari itu) sepuak masuk Syurga dan sepuak lagi masuk Neraka(Sa'ir). (7)

Alllah menetapkan bahawa Nabi Muhammad saw hanyalah pembawa wahyu yang Allah sampaikan kepada baginda. Allah turunkan dalam bahasa 'Arab sesuai dengan bahasa kaumnya. Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad saw memberi peringatan menerusi al-quran ini kepada penduduk kota Mekah yang menjadi ibu kota Arab masa itu. Dikhaskan sebutan Ummulqura ialah kerana mereka itulah yang mula2 sekali diberi peringatan; ini tidak bermakna bahawa Nabi Muhammad saw hanya diutus untuk mereka; bahkan Nabi Muhammad diutuskan untuk seluruh manusia seperti dalam surah saba' ayat 28

Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya..., (Saba' [34] : 28)

Adapun peringatan yang dimaksudkan ialah meliputi urusan dunia dan juga urusan di akhirat; kemudian dikhaskan pula peringatan tentang urusan akhirat sahaja kerana akhirat lebih dahsyat kerana sangat menggemparkan "serta memberi peringatan dan amaran mengenai hari perhimpunan (hari kiamat) yang tidak ada syak tentang masa datangnya; (pada hari itu)". Diperingatkan juga bahawa seluruh manusia akan dihimpunkan di Padang Mahsyar pada hari kiamat untuk diperkirakan amalan dan hari itu tak perlu diragukan kerama mempunyai dalil-dalil yang cukup, tepat sama ada berdasarkan hukum aqal mahupun hukum naqli (daripada sumber yakni al-quran).

Adapun hikmah adanya hari kiamat dan akhirat ialah tidak lain dan tidak bukan untuk memberi balasan pahala kepada yang berbuat baik dan memberi siksa kepada yang berbuat jahat. Perkara ini tak boleh disangkal kerana satu golongan akan dimasukkan ke syurga manakala satu golongan lagi akan dimasukkan ke neraka sa'ir.

Ayat ini maksudnya sama seperti ayat 105 surah Hud;

(Pada) masa datangnya (hari kiamat itu), tiadalah seorangpun dapat berkata-kata (untuk membela dirinya atau memohon pertolongan) melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. (Hud [11] : 105)

InsyaAllah sambung dengan ayat-ayat setrusnya dalam surah AS-Syura ini.

No comments: