Friday, November 26, 2010

Suasana Alam akhirat (55) – Surah Az-Zaariyat (angin)

Bismillahirrahmanirrahim.. hari ini dituliskan suasana atau gambaran apa yang berlaku pada hari pembalasan seperti dalam surah az-Zaariyaat yakni surah ke 51 dalam al-quranul hakim..

Demi angin yang menerbang dan menaburkan (debu, biji-bijian benih dan lain-lainnya), dengan penerbangan dan penaburan yang sesungguh-sungguhnya; (1)

Dan awan yang membawa dan mengangkut muatannya (ke tempat yang dikehendaki); (2)

Dan kapal-kapal yang belayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya; (3)

Dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya; (4)

(Sumpah demi sumpah) bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu (mengenai hari akhirat) tetap benar; (5)

Dan bahawa sesungguhnya balasan amal, tetap berlaku. (6)

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya, (7)

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berlainan pendapat (mengenai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w). (8)

Dipalingkan daripada (perselisihan) itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah (dengan sebab keikhlasannya mencari kebenaran). (9)

Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja, (10)

(Iaitu) orang-orang yang tenggelam alam kejahilan, serta lalaikan (hari pembalasan). (11)

Mereka bertanya (secara mengejek): Bilakah datangnya hari pembalasan itu? (12)

(Jawabnya: Hari itu ialah) hari mereka diseksa (dengan dibakar) atas api Neraka. (13)

(Sambil dikatakan kepada mereka): Rasalah azab seksa yang disediakan untuk kamu; inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya. (14)

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga, dengan mata air-mata air terpancar padanya. (15)

(Keadaan mereka di sana) sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. (16)

Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: Masa dari waktu malam, untuk mereka tidur. (17)

Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun). (18)

Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta). (19)

Dan pada bumi ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah) bagi orang-orang (yang mahu mencapai pengetahuan) yang yakin, (20)

Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? (21)

Dan di langit pula terdapat (sebab-sebab) rezeki kamu dan juga terdapat apa yang telah (ditakdirkan dan) dijanjikan kepada kamu. (22)

Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya (apa yang tersebut) itu tetap benar, (tidak patut diragu-ragukan) sebagaimana (tidak sepatutnya diragukan) benarnya kamu dapat berkata-kata. (23)

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? (24)

Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata: Salam sejahtera kepadamu! Dia menjawab: Salam sejahtera kepada kamu! (Sambil berkata dalam hati): Mereka ini orang-orang yang tidak dikenal. (25)

Kemudian dia masuk mendapatkan Ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk (yang dipanggang). (26)

Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata: Silalah makan. (27)

(Setelah dilihatnya mereka tidak menjamah makanan itu), maka dia merasa takut dari keadaan mereka. (Melihat kecemasannya), mereka berkata: Janganlah engkau takut (wahai Ibrahim). Lalu mereka memberikan berita gembira kepadanya, bahawa dia akan beroleh seorang anak yang berpengetahuan. (28)

(Mendengarkan berita yang menggembirakan itu), maka datanglah isterinya sambil menjerit (kehairanan) lalu menepuk mukanya sambil berkata: Aku sudah tua, lagi mandul, (bagaimana aku boleh mendapat anak)? (29)

Mereka berkata: Demikianlah Tuhanmu berfirman, (kami hanya menyampaikan sahaja); Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. (30)

Nabi Ibrahim bertanya: (Selain dari itu) apa lagi tugas penting kamu wahai utusan Tuhan? (31)

Mereka menjawab: Sesungguhnya Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa (untuk membinasakan mereka); (32)

Supaya Kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah (yang dibakar), (33)

Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas (dalam keingkarannya). (34)

(Setelah sampai utusan Kami ke tempat itu), Kami (perintahkan mereka) mengeluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di situ. (35)

(Sesudah diperiksa) maka (utusan) Kami tidak mendapati di situ melainkan sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam (yang beriman kepada Nabi Lut). (36)

Dan Kami tinggalkan di negeri itu (timbunan batu-batu yang telah menghujani dan membinasakan mereka), sebagai tanda (yang mendatangkan keinsafan) bagi orang-orang yang sedia takut kepada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (37)

Dan juga pada (kisah) Nabi Musa (terdapat dalil-dalil yang memberi keinsafan), ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. (38)

Maka Firaun berpaling ingkar dengan berdasarkan kekuasaannya sambil berkata: (Musa itu) adalah seorang ahli sihir atau seorang gila! (39)

Lalu Kami (adakan jalan) mengambil Firaun bersama-sama tenteranya, kemudian Kami humbankan mereka ke dalam laut, sedang dia berkeadaan tercela. (40)

Dan juga pada (kisah) kaum Aad (terdapat perkara-perkara yang menjadi iktibar), ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan; (41) Angin itu tidak meninggalkan sesuatupun yang dirempuhnya, melainkan menjadikannya (hancur) seperti debu. (42)

Dan juga pada (kisah) kaum Thamud (terdapat perkara-perkara yang menjadi pelajaran) ketika dikatakan kepada mereka: Bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu waktu (yang termaklum)! (43)

Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir (dengan tidak dapat melarikan diri), sedang mereka melihatnya. (44)

Dengan yang demikian, mereka tidak dapat bangun lagi dan mereka juga tidak mendapat pertolongan. (45)

Dan kaum Nuh (Kami juga telah binasakan) sebelum itu; sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik (derhaka). (46)

Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh rapi) dan sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. (47)

Dan bumi pula Kami hamparkan (untuk kemudahan kamu mendiaminya); maka Kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya. (48)

Dan tiap-tiap jenis Kami ciptakan berpasangan, supaya kamu mengingati (kekuasaan kami dan mentauhidkan Kami). (49)

(Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka): Maka segeralah kamu kembali kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata. (50)

Dan janganlah kamu adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam kepercayaan kamu), sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. (51)

Demikianlah (keadaan tiap-tiap kaum terhadap Rasulnya samalah seperti keadaan kaummu wahai Muhammad) tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada kaum-kaum yang terdahulu dari mereka, melainkan ada yang berkata: Dia adalah seorang ahli sihir atau seorang gila. (52)

Adakah mereka semua telah berpesan-pesan (dan mencapai kata sepakat) untuk melemparkan tuduhan itu? (Sudah tentu mereka tidak dapat berbuat demikian), bahkan mereka semuanya adalah kaum yang melampaui batas (dalam keingkarannya). (53)

Oleh itu, berpalinglah (wahai Muhammad) daripada mereka (yang menentangmu itu dan janganlah dihiraukan), kerana engkau tidak akan disalahkan (setelah engkau memberi amaran kepada mereka). (54)

Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. (55) Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (56)

Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. (57)

Sesungguhnya Allah Dialah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dialah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya. (58)

(Setelah ternyata hakikat yang demikian), maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (yang menentang ajaran Nabi Muhammad) itu ada bahagiannya (dari azab seksa) seperti bahagian rakan-rakan mereka (kaum kafir yang telah lalu). Oleh itu, janganlah mereka meminta kepadaKu menyegerakan kedatangannya. (59)

Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. (60)

****************************************

Jika manusia memikirkan tentang angin yang menerbangkan segala debu, menumbangkan pokok-pokok dan bangunan , memikirkan tentang awan yang mengandungi air dan menurunkan hujan, begitu juga tentang perahu yang belayar di lautan disebabkan angin itu,(semuanya nikmat yang berharga buat mereka), sungguh mereka akan percaya akan kedatangan hari akhirat, hari pembalasan dan apa jua hari yang Allah namakan sebagai hari menerima balasan (bahagia atau celaka). Allah bersumpah (sumpah demi sumpah) bagi meyakinkan mereka akan kebenaran berlakunya hari Kiamat. Dalam surah ini Allah bersumpah demi angin, awan, kapal-kapal yang belayar laju, bumi, diri kamu sendiri, langit dan Tuhan langit dan bumi . Kebiasaannya Allah akan bersumpah dengan perkara-perkara besar seperti ini bagi membuktikan kekuasaan dan keagunganNya.

Hari pembalasan itu pasti namun bagi yang tidak percaya dan tidak mahu memikirkannya, mereka anggap semua perkara atau fenomena yang berlaku itu adalah perkara biasa yang tidak ada hubungan langsung dengan kekuasaan Allah SWT. Malah mereka akan bertanya bilakah Kiamat itu akan berlaku. Mereka ini dipalingkan daripada kebenaran kerana mereka sendiri tidak berusaha untuk mencari kebenaran. Mereka tidak beriman dan langsung tidak berusaha untuk mencari kebenaran di sebalik peringatan Allah dan RasulNya, hinggalah mereka ini mati dan terjadilah kiamat.

Di sana mereka yang kufur dan ingkar akan menerima balasan siksa yang setimpal dengan kesalahan mereka.Mereka akan disindir : "Rasalah azab seksa yang disediakan untuk kamu; inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya" - (ayat 14) .

Manakala bagi orang-orang yang beriman lagi bertakwa dan beramal soleh mereka dijanjikan balasan bahagia, kekal di syurga penuh kenikmatan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga, dengan mata air-mata air terpancar padanya. (15)

(Keadaan mereka di sana) sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. (16)

Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: Masa dari waktu malam, untuk mereka tidur. (17)

Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun). (18)

Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta). (19)

8 comments:

Mohamad said...

Kalaulah manusia nampak isi Syurga sudah tentu semuanya berlumba-lumba untuk ke sana..tiada kejahatan di dunia. Nikmatnya.. Semoga kita beroleh kejayaan dunia dan akhirat.

Werdah said...

Salam Mohamad

Semuanya telah ditakdirkan.. dan kita diberi pilihan.. berusahalah memilih yang membawa bahagia.. tinggalkan perkara yang membawa sengsara... mohon pertolongan Allah untuk istiqamah di atasja lanNya

Kakzakie said...

Salam kak werdah,

Sayangnya hanya segelintir yg membaca N3 yg sebegini. Alangkah baiknya kalau ada pertandingan menulis articles sebegini dan diterbitkan dlm akhbar arus perdana bagi mengingatkan kita semua.

Peingatan yg berterusn amat penting agar diri tidak alpa. Terima kasih.

Werdah said...

Salam kak Zakie

Apa-apapun terima kasih kerana sudi baca.. mudah2an ada manfaat kepada mereka yang sabar membaca N3 panjang-panjang seperti ini.. nak tulis rengkas rasa seperti sukar pula nak difahami.. doa kak agar kita semua sentiasa ingat dan ambil iktibar dalam kisah-kisah yang terdapat dalam al-Quran... Amiin

hazeleyed lady said...

Ass-salam sis Werdah
...sesungguhnya aku tak layak ke syurga Mu, namun aku tak ingin ke neraka Mu...
bersama kita berusaha agar di tunjukkan jalan mudah untuk ke SANA...InsyaAllah

ummu said...

assalamualaikum kak werdah
hidup ini adalah suatu perjuangan,kan kak
dan frasa yang terakhir itu membuatkan saya semakin tersentuh

Werdah said...

Wa'alaikumussalam hazeleyed lady

Mudah2an kita sentiasa istiqamah di atas jalan yang lurus... dan diredhaiNya.. Amiin

Werdah said...

Wa'alaikumussalam ummu

Dalam menempuh ujian, perjuangan itu perlu.. tulinnya emas dan permata ialah selepas diuji.. insyaAllah hati yang lembut dapat terkesan dengan peringatan Allah ini..