Sunday, February 21, 2010

Suasana Alam Akhirat (47)- Surah Az-Zhukhruf (perhiasan)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum.

Marilah kita sama2 memuji dan memuja Allah SWT yang mencurahkan limpah kurniaNya yang begitu banyak, memberikan kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tak mampu menghitungnya.

Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad saw serta keluarga dan para sahabat yang mulia dan orang2 yang istiqamah mengikuti Baginda.

Hari ini sambung tulis gambaran yang berlaku pada hari akhirat yang tercatat dalam surah az-Zukhruf yakni surah ke 43 dalam al-Quran al-Karim ayat 66 hinnga 77.

(Mereka yang menentang Nabi Muhammad) tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut dan dalam keadaan mereka lalai leka dengan perkara-perkara keduniaan. (66) Pada hari itu sahabat-sahabat karib: Setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa (iman dan amal soleh). (67) (Mereka yang bertakwa itu, diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Taala dengan firmanNya): Wahai hamba-hambaku! Pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) dan kamu pula tidak akan berdukacita. (68)

Allah mnengingatkan bahawa sesiapa yang menentang ajaran nabi Muhammad saw yakni kufur, syirik akan ditimpakan siksaan secara mengejut atau tiba-tiba dan mereka tidak sedar kerana keasyikan mereka dengan dunia. Orang-orang yang pada masa berada di dunia menjadi sahabat karib alkan menjadi musuh kecualilah jika semasa di dunia dahulu mereka bershabat kerana ketakwaan kepada Allah swt, tolong menolong dalam menegakkan kesucian agama Allah. Pada hari itu orang-orang yang bertakwa akan diseru oleh Allah: "Wahai hamba-hambaku! Pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) dan kamu pula tidak akan berdukacita". Inilah kegembiraan kepada orang-orang mukmin yang berkasih sayang kerana Allah. Dahulu semasa di dunia mereka tidak berdukacita kerana meninggalkan dunia yang mempedayakan.

(Mereka itu ialah) orang-orang yang beriman akan ayat-ayat keterangan Kami, serta mereka menjadi orang-orang Islam yang taat patuh, (69) (Mereka diberi sebaik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka): Masuklah kamu ke dalam Syurga bersama-sama isteri-isteri kamu (yang beriman), dengan menikmati sepenuh-penuh kegembiraan dan kesenangan. (70) Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala dari emas dan di dalam Syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu serta di pandang indah oleh mata dan (dikatakan kepada mereka): Kamu adalah tetap kekal di dalamnya. (71) Dan (dikatakan lagi kepada mereka): Inilah Syurga yang diberikan kamu mewarisinya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan. (72) Kamu beroleh di dalamnya berbagai jenis buah-buahan, untuk kamu makan daripadanya. (73)

Itulah orang-orang yang dalam hati mereka hanya penuh dengan keimanan kepada Allah swt. Beriman dan patuh terhadap keterangan-keterangan Allah dan patuh mengerjakan segala suruhan serta meninggalkan segala laranganNya. Merka bergembira kerana dikatakan kepada mereka masuklah ke dalam syurga bersama isteri-isteri, berkeadaan riang ria dan bergembira dengan segala kesenangan. Setelah masuk ke syurga mereka berasa aman dan tenteram, tetap kekal di dalamnya dihidangkan makanan dalam pinggan besar dan piala daripad emas. Dikatakan kepada mereka inilah syurga yang telah dijanjikan disebabkan apa yang telah kamu kerjakan semasa berada di dunia. kamu beroleh pelbagai jenis makanan di dalamnya.

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa (dengan kekufurannya), kekal selama-lamanya di dalam azab seksa Neraka Jahanam. (74) Tidak diringankan azab itu daripada mereka dan mereka tinggal menderitainya dengan berputus asa (daripada mendapat sebarang pertolongan), (75) Dan tidaklah Kami menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. (76) Dan mereka menyeru (ketua malaikat penjaga Neraka, dengan berkata): Wahai Malik! Biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami (kerana kami tidak tahan menderita)! Malik menjawab: Sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab! (77)

Orang-orang yang berdosa pula akan sengsara dan celaka. Mereka diazab dalam Neraka Jahannam. Mereka terseksa dengan seksaan yang amat sangat, tidak diringankan sedikitpun dan mereka kekal dalam seksaan. Sesungguhnya dikatakan kepada mereka bahawa kamulah yang menganiaya diri kamu sendiri, kerana dahulu telahpun diingatkan kepada mereka tetapi mereka tetap tidak mahu beriman. Disebabkan tidak tetrtanggu ng seksaan mereka meminta kepada malaikat supaya mematikan mereka. Namun dijawab oleh malaikat, kamu sesungguhnya tidak akan mati-mati di dalam neraka dan kamu kekal di dalamnya.


Alangkah dahsyatnya apabila seseorang terseksa tanpa ada harapan sama sekali untuk terlepas daripada seksaan. Demikianlah Allah berulang-ulang kali mengingatkan kita akan hal ini dalam firman-firmanNya.. Mudah-mudahan kita memelihara segala amal kita dan sentiasa memohon perlindungan daripada Allah agar amalan kita diterima. Amiin.


No comments: