Wednesday, June 24, 2009

Makna Kalimah Tauhid

Kalimah La ilaha illallah diterjemahkan dengan maksud, tiada tuhan melainkan Allah.

Sebenarnya makna Ilah di sini jauh lebih luas. 99 nama Allah itulah Ilah.


Jadi, La ilaha illallah itu memberi makna:

Tiada yang mengasihi melainkan Allah

Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah

Tiada yang membela melainkan Allah

Tiada yang menyelamatkan melainkan Allah

Tiada yang melapangkan dan menyempitkan melainkan Allah

Tiada yang menyembuhkan melainkan Alah

Tiada yang memberi manfaat dan mudharat melainkan Allah

Tiada yang ditakuti melainkan Allah

dan sebagainya…

Orang putus asa dalam hidupnya kerana lupa bahawa yang boleh menolongnya hanya Allah.

Orang membuat maksiat semasa hidupnya kerana dia lupa bahawa yang benar-benar memerhatikannya hanya Allah

Orang risau mengenai rezekinya kerana dia lupa bahawa, yang dapat memberi rezeki hanya Allah.

Muhammadur Rasullullah pula memberi makna:

Muhammad itu pesuruh Allah (Ali Imrah 144)

Muhammad itu penutup semua Rasul (al-Ahzab ayat 40)

Muhammad itu untuk seluruh manusia ( al-Anbiya 107)

Muhammad itu pembawa perkhabaran dari Allah yang perlu kita yakini (Muhammad 2)
Dan lain-lain lagi..

Setelah kita mengetahui makna dua kalimah Syahadah ini maka Allah menyatakan dalam al-Quran, bahawa ikutlah agama ini secara keseluruhannya, bukan sebahagian-sebahagian (al-Baqarah ayat 208)

Matlamat beragama Islam ialah untuk mencari keredhaan Allah, agar selamat di dunia dan di akhirat.

No comments: