Thursday, July 16, 2009

Suasana Alam Akhirat (4) - Surah al-Masad

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum. Marilah kita sama2 memuji dan memuja Allah SWT yang mencurahkan limpah kurniaNya yang begitu banyak, memberikan kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tak mampu menghitungnya.

Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad saw serta keluarga dan para sahabat yang mulia dan orang2 yang istiqamah mengikuti Baginda.

Hari ini diltulis suasana hari akhirat seperti dalam Surah Al-Lahab/al-Masad (gejolakan api/lidah api)

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Yang dimaksud dengan "kedua tangan Abu Lahab" ialah Abu Lahab sendiri.

2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

5. Yang di lehernya ada tali dari sabut. "Pembawa kayu bakar" dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah.

Isteri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar kerana dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk- burukkan nabi Muhammad s.a.w. dan kaum Muslim.


Surah yang pendek ini menerangkan tentang bapa saudara Nabi saw yang bernama Abu Lahab yang bermegah2 dengan harta dan pangkat. Allah menyatakan bahawa tidak ada guna harta dan pangkat sekiranya harta dan pangkat itu tidak dapat menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka pada hari akhirat nanti.. Ini kerana Abu Lahab sangat2 memusuhi Nabi saw.. dia menghalang orang2 lain daripada mengikuti ajaran Nabi saw bahkan dia berusaha mempengaruhi orang supaya jangan menjadi pengikut Nabi saw.. jadi dengan sebab itu dia dikenali sebagi tokoh yang bekerja keras untuk mendustakan Rasulullah saw dan menggagalkan dakwah baginda. Diriwayatkan bahawa ketika Rasulullah menyeru supaya beriman dengan Allah, Abu Lahab berkata: "Jika benar apa yang dikatakan oleh anak saudaraku, sesungguhnya aku akan menebus diriku dengan siksaan dengan hartaku dan anakku". Dengan ucapan ini turunlah ayat2 di atas

Surah ini juga menggemparkan seluruh kaum musyrikin Mekah tatkala itu.. mereka membaca dan mengahafal lalu membayangkan apa yang berlaku kepada Abu Lahab pada hari Akhirat nanti.. mereka terbayangkan Abu Lahab dan isterinya di dalam api neraka yang bergejolak serta tali api membalut leher isterinya.. betapa dahsyatnya!!!

Begitulah Allah membayangkan suasana alam Akhirat melalui Qalamnya di dalam al-Quranul Karim supaya kita dapat mempersiapkan diri kita mengelak daripada siksaan api neraka.

No comments: